Liên hệ
Legal Office

Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Liaison Office

Tầng 7, 53 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel:

(+84) 28 3933 3249

Fax: (+84) 28 3933 3248
Email:

content@skyline.vn

Đầu trang