THE MUSE STORY - Nàng Thơ Xứ Huế

  1. Nam Cito & Bảo Nhân
  2. Lê Trần Ngọc Trân
  3. Vietnam
  4. Phim Bộ Việt Nam
  5. 2019
  6. 10x10

Sản phẩm giữa Việt Nam và kênh KBS World Hàn Quốc phủ sóng hơn 63 quốc gia. Đây là dự án hợp tác văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc nhằm giới thiệu những nét đẹp của văn hóa, ẩm thực, du lịch và phong cách sống của con người xứ Huế nói riêng và Việt Nam nói chung.