THE KING’S LETTERS - Nét Chữ Nhà Vua

  1. Jo Chul Hyun
  2. Song Kang Ho, Park Hae Il, Jeon Mi Sun, Kim Joon Han
  3. Korea
  4. Khác
  5. 2019
  6. 110
  7. Megabox Plus M
  8. 24.07.2019

Mong ước của hoàng đế Sejong là một bảng chữ cái mới, đơn giản và dễ đọc cho người dân Đại Hàn, qua đó giúp đất nước của ông thoát khỏi cái bóng của Trung Quốc. Nhưng với sự phản đối mạnh mẽ từ quần thần và triều đình Trung Hoa, nhà vua buộc phải tìm đến sự giúp đỡ của các nhà sư Phật giáo, những người mà trước ông vẫn khinh thị. Cùng nhau, họ phải vượt qua mọi khác biệt về tư tưởng và những sự ngăn trở để cho ra đời bộ sách Huấn Dân Chính Âm - nguồn gốc của con chữ Hàn Quốc ngày nay.