THE KILLER’S APPRENTICE - Thiên Linh Cái

  1. Lê Đình Giang
  2. Hoàng Yến Chibi, Quang Tuấn, Đinh Y Nhung, Thanh Tú, Lâm Thanh Mỹ
  3. Việt Nam
  4. Phim Truyền Hình Việt Nam
  5. 2020
  6. 5x35'
  7. Galaxy Distributor
  8. 15.05.2020