THE KILLER’S APPRENTICE - Thiên Linh Cái

  1. Lân Nguyễn
  2. Hoàng Yến Chibi, Quang Tuấn, Đinh Y Nhung, Thanh Tú, Lâm Thanh Mỹ
  3. Vietnam
  4. Phim Bộ Việt Nam
  5. 2020
  6. 5x35'
  7. Galaxy Distributor
  8. 15.05.2020

Với tướng mạo hiền từ, cách nói chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, thường xuyên chữa bệnh mà không lấy tiền, gã thầy thuốc sát nhân tên Huỳnh đã tạo được lòng tin của rất nhiều người dân ở nơi hắn đến. Hắn ta luôn gieo rắc vào đầu người khác về những bài thuốc bí truyền, những cách chữa bệnh kỳ lạ mang đậm màu sắc kì dị…Nhưng đằng sau đó là một âm mưu khủng khiếp!