THE EYES - Đôi Mắt Âm Dương

  1. Nhất Trung
  2. Thu Trang, Quốc Trường, Bảo Thanh, La Thành, NSND Ngọc Giàu, Trung Dân, NSƯT Hữu Châu, Hứa Minh Đạt, Huỳnh Uyển Ân, bé Ngân Chi
  3. Việt Nam
  4. Kinh Dị
  5. 2020
  6. 100
  7. Galaxy Distributor
  8. 25.01.2020