TABALUGA - Chú Rồng Dũng Cảm

  1. Sven Unterwaldt Jr.
  2. Cameron Ansell, Kristin Fairlie, Benedict Campbell
  3. Germany
  4. Hoạt hình
  5. 2019
  6. 90

Tabaluga là một chú rồng con lớn lên tại xứ Xanh. Vì mồ côi cha mẹ nên cậu không biết phun lửa, cũng chẳng biết bay. Trên hành trình sang xứ Băng Tuyết tìm lại ngọn lửa của mình, cậu làm quen với công chúa Lilli và tay người tuyết Arktos. Nhưng không ngờ, Arktos lại chính là kẻ chủ mưu đứng sau sự biến mất của họ hàng nhà rồng. Giờ đây, cùng sự hỗ trợ của Lilli và những người bạn, chú rồng Tabaluga phải tìm lại ngọn lửa của mình cũng như đánh bại Arktos và âm mưu thâm độc của hắn.