SEADRIFT - Seadrift

  1. Tim Tsai
  2. US
  3. Phim Tài Liệu
  4. 2019
  5. 69

Sau cuộc tranh chấp địa bàn đánh bắt cua dẫn đến nổ súng gây chết người của một người Việt nhập cư vào năm 1979, một làn sóng phân biệt chủng tộc đối với người Việt tại Mỹ diễn ra ngày một căng thẳng, kéo theo nhóm kín KKK khét tiếng vào cuộc và gây hỗn loạn một phần nước Mỹ lúc bấy giờ.