SALMA'S BIG WISH - Salma Và Điều Ước Nhiệm Màu

  1. Carlos Gutiérrez Medrano
  2. Camila Amezcua, Rocco Amezcua, Connor Andrade
  3. Mexico
  4. Hoạt hình
  5. 2019
  6. 88

Cô bé mồ côi Salma phải sống với bà Nana từ nhỏ. Thắc mắc về thân phận và gia đình của mình, cô bé luôn ao ước được một lần làm Lễ chiêu hồn trong ngày Lễ hội Người chết để gặp cha mẹ, nhưng bà luôn cấm cản. Cho đến một ngày, Salma và hai người bạn của mình, Jorge and Pedro, phát hiện một cuốn sách cổ, vô tình đưa họ đến thế giới của người chết. Ở đó, cô khám phá ra thân phận thực của mình và cha mẹ, cũng như âm mưu của tay pháp sư nhanh hiểm đang âm mưu hãm hại Thần chết để chiếm lấy quyền năng của bà ta.