NORM OF THE NORTH - Đầu Gấu Bắc Cực

  1. Trevor Wall
  2. Rob Schneider, Heather Graham, Ken Jeong, Bill Nighy
  3. US
  4. Phim Lẻ
  5. 2015
  6. 90
  7. 05.02.2016

Gấu Bắc Cực Norm cùng cậu con trai Quinn đến New York để thăm cô bạn Vera và nhận giải thưởng vinh danh, đồng hành với họ là ba chú chuột Lemmut nhí nhố. Ở đây, Norm bất ngờ bị bọn cướp ngân hàng giả danh và vu oan. Cùng lúc đó tại quê nhà, lãnh địa của chú cũng đang bị lăm le xâm chiếm bởi một công ty khai thác băng. Giờ đây, chuyến đi của họ biến thành một cuộc điều tra nhằm lật tẩy kẻ đứng sau âm mưu và nhanh chóng quay về Bắc Cực để cứu lấy lãnh địa của mình.