KIKORIKI 3: DEJA VU - Kikoriki: Du Hành Vượt Thời Gian

  1. Denis Chernov
  2. Russia
  3. Phim Lẻ
  4. 2018
  5. 85

Vì muốn tặng cho người bạn thân Barry một món quà sinh nhật bất ngờ, chú thỏ Krash đã liên hệ công ty du lịch xuyên thời gian Déjà vu để đặt một chuyến thám hiểm. Tai nạn ập đến khi nhóm bạn phá vỡ nguyên tắc của thiết bị du hành khiến cả đoàn bị rơi những khoảng thời gian khác nhau. Cùng với sự giúp đỡ từ một phiên bản khác của chính mình nhờ rối loạn không - thời gian, Krash lên đường đi tìm lại những người bạn của mình.