AMERICAN DREAMS IN CHINA - Đối Tác Trung Quốc

  1. Trần Khả Tân
  2. Huỳnh Hiểu Minh, Đặng Siêu, Đồng Đại Vỹ, Đỗ Quyên
  3. China
  4. Hài - Tâm Lý
  5. 2013
  6. 112

Thành Đông Thanh, Mạnh Hiểu Tuấn và Vương Dương là ba người bạn thân thiết từ đại học, tuy tính cách khác hẳn nhau nhưng lại cùng chung một giấc mơ được đến Mỹ lập nghiệp. Trong ba người, chỉ có Mạnh Hiểu Tuấn là thực sự đến được Mỹ, nhưng giấc mơ Mỹ không như mong đợi, anh quyết định trở lại Trung Quốc. Và 3 người bạn tái ngộ, cùng nhau mở một ngôi trường dạy tiếng Anh cho những học sinh có chí hướng muốn đi Mỹ du học. Câu chuyện phim là hồi ức của cả một thế hệ người trẻ Trung Quốc những năm 80, ngưỡng vọng những thành tựu kinh tế và văn hóa Mỹ, và khát khao khẳng định bản thân, xây dựng đại nghiệp.