A DOG AND PONY SHOW -

  1. Demetrius Navarro
  2. Ralph Macchio, Mae Whitman, Mira Sorvino
  3. US
  4. Hài - Tâm Lý
  5. 2018
  6. 85

Cô chó Dede là ngôi sao của chường trình xiếc thú, cuộc đời của cô rơi vào khủng hoảng trầm trọng khi Evelyn, chủ một rạp xiếc cạnh tranh, tìm cách bắt cóc, khiến cô bị mất dấu đoàn xiếc của mình và lạc đến một trang trại đang chực chờ phá sản. Tại đây, cô làm quen với những bạn thú cùng với anh chàng chó Okie, và cùng nhau tìm cách cứu lấy trang trại, cũng như tìm ra nơi cô thực sự thuộc về.