BLIND SHAMAN - Pháp Sư Mù

  1. Huỳnh Lập, Lý Minh Thắng
  2. Huỳnh Lập, Đại Nghĩa, Khả Như, Quang Trung, Việt Hương
  3. Vietnam
  4. Comedy
  5. 2019
  6. 117

While recovering the eyesight and spiritual power, the blind shaman discovers the evil master plan of another wicked shaman.